اخبار مربوط به «عقب ماندگی ذهنی»

عواقبی چون کوتاهی قد،‌ بزرگی زبان و تأخیر در بلوغ…

میزان بروز این سندرم به طور مستقیم با افزایش سن مادر ارتباط دارد و تقریبا سن پدر هیچ رابطه خاصی ندارد.

تاریخ ارسال: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬