اخبار مربوط به «عفونت‌های قارچی کودکان»

اگر قارچی بین انگشتان دست و پای نوزاد به وجود بیاید و مادر متوجه آن نشود، ممکن است نوزاد دست خود را وارد دهان خود کند و این قارچ وارد محیط دهان و از آن وارد گلو و مری و سیستم گوارشی شود و برفک دهان نوزاد را ایجاد کند.

تاریخ ارسال: ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬