اخبار مربوط به «عفت عظیمی»

داستان گرگ گرسنه ایست که به فکر شکار است ، ناگهان چشمش به خرگوشی می افتد که زیر بوته ای به خواب رفته است.

شیر با غرور خاصی گفت: حالا ببین چگونه ادبش میکنم!

تاریخ ارسال: ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬