اخبار مربوط به «عصبانی»

ما چقدر به خاطر کارهای اشتباه، مولایمان را از خود، رو گردان کرده ایم و خبر نداریم؟

تاریخ ارسال: ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

خشم نشان دادن نارضایتی است‌. این احساسْ تولید انرژی می‌کند، و این انرژی او را وامی‌دارد تا کاری انجام دهد. نتیجۀ این کار ممکن است مثبت یا منفی باشد. عصبانیت نتیجۀ کلافگی است. این کلافگی آنها را عصبانی می‌کند.

تاریخ ارسال: ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬