اخبار مربوط به «عصبانی شدن کودک»

خشم نشان دادن نارضایتی است‌. این احساسْ تولید انرژی می‌کند، و این انرژی او را وامی‌دارد تا کاری انجام دهد. نتیجۀ این کار ممکن است مثبت یا منفی باشد. عصبانیت نتیجۀ کلافگی است. این کلافگی آنها را عصبانی می‌کند.

تاریخ ارسال: ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬