اخبار مربوط به «ظروف طبخ غذا»

محقق و پژوهشگر حوزه سلامت کشور گفت: نگه داشتن غذا به مدت زیاد در ظروف مسی سبب جداسازی مس و وارد شدن آن در داخل غذا شده و درنتیجه فرد به علت میزان زیاد ذخایر مسی در بدن دچار مسمومیت با مس می شود. مسعود جوانبخت در گفتگو با سایت زندگی سالم اظهار داشت: پزشکان […]