اخبار مربوط به «طرز تهیه شیرینی خانگی»

کمی تخم مرغ ها رو هم زده ، پودر شکر را به آن اضافه می کنیم