اخبار مربوط به «طب کار»

یک متخصص طب کار، بروز عوارض زایمان را یکی از اثرات منفی کار کردن از زمان کودکی برای دختران برشمرد و افزود: زنانی که در سنین پایین مشغول به کارهایی همچون قالیبافی هستند، لگن خاصره آنان به دلیل نشستن بیش از اندازه و مداوم پای دار قالی فرم بدی به خود می‌گیرد که این امر […]