اخبار مربوط به «صفرا»

در طول بارداری بدن مادر با تغییرات هورمونی و متابولیکی زیادی رو به رو می شود. بعد از مدتی اثرات برهم خوردن تعادل هورمونی به صورت بثورات جلدی ظاهر می شود. با شروع بارداری رنگدانه های پوست بیشتر می شود. این حالت در ۹۰درصد زنان باردار دیده می شود. در طول بارداری خال های تیره […]

تاریخ ارسال: ۲۱ آذر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

اگر مقدار صفرا در بدن زیاد شود موجب غلبه این خلط نسبت به سایر اخلاط می‌شود

تاریخ ارسال: ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬