اخبار مربوط به «صدای بلند»

آهای! با تو هستم ! حواست هست؟؟ جیغ الکی نکش! اگر حسرت یک دعای ابوجمزه در ماه رمضان ، یک هم صحبتی شیرین با دوستان عزیزت، یک مهمانی با خیال راحت، یک خواب شیرین چندساعته، یک خیال آسوده ، یک زندگی با برنامه و … به دلت مانده ، مهمترین شرط کمال را می خواهد بهت بدهد، داد و هوار نکن که چرا اسباب بازی هایت را ازت گرفته… حیف که هنوز هفت سالت نشده…

تاریخ ارسال: ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬