اخبار مربوط به «شیطان»

نمیدانم اولین بار لفظ شیطان را برای فرشته های معصوم و بیگناه خداوند چه کسی به کار برد؟

تاریخ ارسال: ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬