اخبار مربوط به «شیر دوش برقی»

دکتر مجذوبه طاهری: مرکز کشوری ترویج تغذیه با شیرمادر – وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی چنانچه شیرخوار از مادر جدا باشد در تمام مدت جدایی شیر باید دوشیده شود تا جریان شیرحفظ و از احتقان پستان جلوگیری شود. الف) اگر جدایی غیر قابل پیش بینی است: باید به دفعاتی که شیرخوار شیرمی خورد (هر […]