اخبار مربوط به «شیرینی گردویی»

گردوی خرد شده (ترجیحا با دست خرد کنید تا تکه های گردو درشت باشد.) را به مایع اضافه میکنیم و کمی هم میزنیم تا گردو ها به مایع آغشته شوند.

تاریخ ارسال: ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬