اخبار مربوط به «شهرام شفیعی»

من بزرگ میشوم.
دوست دارم چیزهای بیشتری ببینم.
جاهای زیادی را ببینم.
کارهای تازه ای انجام بدهم..

تاریخ ارسال: ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

پسر کوچکی تصمیم می گیرد تا برای آقای مهربانی که در خارج است نامه بنویسد و …