اخبار مربوط به «شله زرد نذری»

شیرینی مناسب، برنج معطر ایرانی، مقدار زعفران و عطر گلاب راز یک شله زرد خوشمزه است.