اخبار مربوط به «شعر کودک»

یا عالم چند روز پیش بین من و چند نفر از همکارانم بحثی درباره تربیت دینی کودکان مطرح شد و در مورد اجبارکردن یا نکردن بچه در امور مذهبی با هم صحبت کردیم. من خودم هنوز مادر نشدم اما تجربه ای که از تربیت والدینم در مورد خودم و خواهرانم دیده ام و هم آنچه […]

مجموعه کتاب های نی نی کوچولو برای کودکان خردسال

تاریخ ارسال: ۰۷ آبان ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

خواب می دود به چشم های خسته ام ٬ می سُـرد کتاب قصه روی تخت

تاریخ ارسال: ۰۹ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬

خاطرات دخترکم به شعر های این کتاب گره خورده است. موقع خواب، هنگام غذا، وقت شانه کردن