اخبار مربوط به «شعر من بچه شیعه هستم»

اگر مایلید به فرزندتون اسامی امامان رو یاد بدید، این سرود زیبا رو بهش آموزش بدید.