اخبار مربوط به «شروع غذای کمکی»

نیاز کودک به تغذیه در ماههای اول زندگیش به طور کامل فقط با شیر تامین میشود خواه از طریق شیر مادر یا شیرخشک. ذخیره آهن موجود در بدن کودک از هنگام تولد تا سن چهار تا شش ماهگی شروع به کاهش میکند. در عین حال در این فاصله زمانی فراهم شدن انرژی – پروتئین و […]

تاریخ ارسال: ۰۷ مرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬

بهترین و غنی ترین غذا برای نوزادان شیر مادر است؛ با این وجود در کنار شیر مادر، تغذیه کودک با غذاهای کمکی نیز از شش ماهگی توصیه می شود. زمان آغاز تغذیه کودک با این اغذیه تازه، به خود کودک بستگی دارد.

تاریخ ارسال: ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬