اخبار مربوط به «شب قدر»

با هر کدوم از نام های خدا چشماش رو میبست و باز میکرد و دوباره ذکر بعدی…

تاریخ ارسال: ۰۵ مرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

امسال، همزمان با شب های قدر و فراخوان سایت مادربانو به ارسال عکس های کودکانه با موضوعیت ماه مبارک رمضان و شب های مبارک قدر در اینستاگرام، مادران و پدران عزیز تصاویری از کودکان خود را برایمان ارسال نمودند.

مشخص کردن جزئیات امور مربوط به تمامی مخلوقات در آن می‌باشد.

تاریخ ارسال: ۰۵ مرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬