اخبار مربوط به «شبکه های اجتماعی»

عجیب نیست که تکنولوژی؛ مرزهای فرهنگی و اجتماعی و حتی جغرافیایی را دستخوش تغییرات کرده باشد، به گونه ای که از آن در برخی کشورها به عنوان بحران اطلاعات یاد شود. و در این میان طبیعی است که با پیشرفت فن آوری، تأثیرات محسوس و نامحسوس زیادی را بر زندگی دختران مشاهده کنیم . دسترسی […]

تاریخ ارسال: ۲۵ آذر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬