اخبار مربوط به «شبهای قدر»

مشخص کردن جزئیات امور مربوط به تمامی مخلوقات در آن می‌باشد.

تاریخ ارسال: ۰۵ مرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬