اخبار مربوط به «شال قلاب بافی»

نویسنده: مادربانو    این مدل شالگردن خیلی ساده و در عین حال ظریف و شیک می باشد. برای بافت، ابتدا طبق نقشه بیست و پنج زنجیره بزنید. در رج اول، یک زنجیره، سپس دو پایه کوتاه، پنج زنجیره، سه پایه کوتاه، پنج زنجیره… تا پایان رج. رج دوم، یک زنجیره، یک پایه کوتاه، سه زنجیره، […]

شما میتوانید، هر رج یا یک رج درمیان تعداد زنجیره ها را افزایش دهید.

تاریخ ارسال: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬