اخبار مربوط به «سینوزیت کودکان»

شستشوی بینی باید با قطره ویا سرمهای نمکی به طور منظم درطی درمان باید استفاده شود.

تاریخ ارسال: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬