اخبار مربوط به «سیاه سرفه»

بهترین راه پیشگیری از بروز این بیماری، واکسیناسیون است. کلیه کودکان بایستی بر علیه بیماری سیاه سرفه واکسینه شوند.

تاریخ ارسال: ۰۷ تیر ۱۳۹۴ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬