اخبار مربوط به «سوزاک»

هیچگاه لباسهای خیس و مرطوب را تن نکنید.

افرادی که مبتلا به کم‌خونی هستند پس از مصرف ذرت شاهد اثرات مثبت آن خواهند بود.