اخبار مربوط به «سوالات کودکان»

توصیف خدا را نباید منحصر در ساعات معینی کرد، بلکه باید از هر فرصتی بهره برد. مثلا با آمدن باران و برف، با شکفتن گلهای مدرسه، با دیدن نوزاد حیوانات و با هر جلوه و زیبائی که در طبیعت به چشم می خورد، باید یاد خدا را در خاطر کودکان زنده کرد.

از جمله مسایلی که کودکان درباره آن سوالات زیادی دارند و کنجکاوی می‌کنند، مرگ است. باید درباره مرگ صریح و شفاف صحبت کنید. هرگز از تعابیر استعاری مانند: پدربزرگ فقط به خواب رفته است استفاده نکنید.

تاریخ ارسال: ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬