اخبار مربوط به «سوالات فلسفی کودک»

سوالات فلسفی دخترک، بیشتر از آنکه پاسخ داده شوند هر بار من را به درونم می برد…

تاریخ ارسال: ۰۸ تیر ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

درکی که کودکان از خداوند دارند رابطه مستقیم با سن آنها دارد و توجه به همین امر می تواند کمک بزرگی به والدین بکند.