اخبار مربوط به «سوالات فلسفی کودکان»

اگر خدا همه جا هست، چرا به آسمان نگاه می‌کنیم؟ برکت‌های خدا مثل باران، از آسمان فرود می‌آید. ما آدم‌ها،‌ جاهای بلند را بهتر می‌دانیم؛ به همین دلیل، نفر اول مسابقه در کشتی، بر روی سکوی بالاتر می‌ایستد.

توصیف خدا را نباید منحصر در ساعات معینی کرد، بلکه باید از هر فرصتی بهره برد. مثلا با آمدن باران و برف، با شکفتن گلهای مدرسه، با دیدن نوزاد حیوانات و با هر جلوه و زیبائی که در طبیعت به چشم می خورد، باید یاد خدا را در خاطر کودکان زنده کرد.

از جمله مسایلی که کودکان درباره آن سوالات زیادی دارند و کنجکاوی می‌کنند، مرگ است. باید درباره مرگ صریح و شفاف صحبت کنید. هرگز از تعابیر استعاری مانند: پدربزرگ فقط به خواب رفته است استفاده نکنید.

تاریخ ارسال: ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬

گفتم: پسرم خدا همه جا هست، همینجا کنار ماست

تاریخ ارسال: ۰۸ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬