اخبار مربوط به «سن مناسب برای آموزش صفات اخلاقی مثبت»

متخصصان هم می‌گویند بهترین سن برای شروع آموزش نکات و ویژگی‌های شخصیتی مثبت، سن دو یا سه سالگی است.