اخبار مربوط به «سن بارداری»

یکی از بزرگترین مشکلات خانم ها در سن ۳۵ سالگی و بعد از آن موضوع بارداری است. شانس باروری از سن ۳۰ تا ۳۵ سالگی به شکل تدریجی کم شده و در سن ۴۰ سالگی به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می کند و حتی با درمان های باروری مثل IVF نیز این مشکلات در […]

تاریخ ارسال: ۰۱ تیر ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

در حالی که بسیاری از مردم تصور می کنند ، ۳۵ سالگی محدوده ای خطرناک برای بارداری است ، اما مطالعه اخیر دانشمندان سوئدی – نروژی نشان می دهد خطر تولد نوزاد نارس از ۳۰ سالگی افزایش می یابد. احتمال تولد نوزاد نارس در زنانی که بارداری نخست خود را به بعد از ۳۰ سالگی […]

تاریخ ارسال: ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

زنان در هر سیکل عادت ماهانه، فقط ۲۵ درصد شانس بارداری دارند

تاریخ ارسال: ۰۴ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬