اخبار مربوط به «سلامت کودکان»

اگر واقعا پاهای کودک مسیر درست رشدی و تکاملی خود را طی نکند، می تواند در آینده مشکل ساز شود.

تاریخ ارسال: ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

زمانی که بچه ها به مدرسه می روند و مشغول درس و تحصیل می شوند، در صورتی که از عینک استفاده نکنند، معاینه هر دو سال یک بار تکرار خواهد شد. کودکانی که عینک می زنند نیز حداقل سالی یک بار باید این معاینات را تکرار کنند.