اخبار مربوط به «سقف آویز»

برای ساخت این سقف آویز به تعدادی گل نیازمندیم. ابتدا گل ها را برش دهید. اگر مایلید گل های پر پشت تری داشته باشید، ۵ یا ۶ گل را بهم بچسبانید.

تاریخ ارسال: ۰۱ دی ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

زینت دادن اتاق نیاز به اجناس گران قیمت ندارد. با چیزهای ساده، اتاق فرزند شما زیبا می شود.

از اینکار برای تزیین اتاق کودک ونوزاد استفاده نمایید.

تاریخ ارسال: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

برای تهیه این توپ زیبا به چند برگ کاغذ رنگی نیاز است.

تاریخ ارسال: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬