اخبار مربوط به «سقف آویز کاغذی»

برای ساخت این سقف آویز به تعدادی گل نیازمندیم. ابتدا گل ها را برش دهید. اگر مایلید گل های پر پشت تری داشته باشید، ۵ یا ۶ گل را بهم بچسبانید.

تاریخ ارسال: ۰۱ دی ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬