اخبار مربوط به «سقف آویز اتاق کودک»

برای ساخت این سقف آویز به تعدادی گل نیازمندیم. ابتدا گل ها را برش دهید. اگر مایلید گل های پر پشت تری داشته باشید، ۵ یا ۶ گل را بهم بچسبانید.

تاریخ ارسال: ۰۱ دی ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

زینت دادن اتاق نیاز به اجناس گران قیمت ندارد. با چیزهای ساده، اتاق فرزند شما زیبا می شود.