اخبار مربوط به «سقط جنيني،جنين،آلودگي هوا،هزينه هاي درمان، سلامت»

عدم برخورداری مادر از آرامش روحی، می‌تواند بر سرنوشت جنین اثر بگذارد