اخبار مربوط به «سرگرمی های کودکانه»

در این نوشته از تکنیک چاپ در نقاشی کودکان با استفاده از پاک کن های انتهای مداد برای کشیدن این خوشه انگور و گل های زیبا استفاده شده است.

با استفاده از جعبه دستمال کاغذی و دو لوله دستمال توالت، یک فیل بسازید.

برای آشنایی کودکتان با اشکال هندسی این کاردستی ها را با کودکتان بسازید.