اخبار مربوط به «سابقه حاملگی پر خطر»

عضو هیئت مدیره انجمن باروری و ناباروری ایران نسبت به کنترل قند مادران باردار که سابقه حاملگی پرخطر و مرگ جنین را داشته اند، هشدار داد. دکتر اشرف معینی اظهارداشت: مادرانی که حاملگی پر خطر داشته اند و در حاملگی های قبلی دچار دیابت شده اند، مادرانی که مرگ ناگهانی جنین را در رحم تجربه […]

تاریخ ارسال: ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬