اخبار مربوط به «زیاد شدن شیر»

استفاده از خرما، عسل، مغزهای بادام و پسته و فندق برای از بین رفتن ضعف عمومی بدن مفید است. خوردن ماء الشعیر واقعی که خودتان آن را با جو و مقداری آب تهیه می کنید و پیش از این دستور تهیه ش را گفته ایم هم باعث زیاد شدن شیر مادر می شود و هم برای تقویت بدن مادر مفید است.

یکی از مواردی که در زیاد شدن شیر مادر خیلی خیلی تاثیر دارد، استفاده از ماءالشعیر واقعی است. توجه داشته باشید که ماءالشعیر یا دلستر های موجود در بازار منظور ما نیست و آنها اگر چه شاید کمی در ازدیاد شیر تاثیرگذار باشد، اما به اندازه ی ماءالشعیر طبیعی مفید نیستند.