اخبار مربوط به «زیاد شدن شیر مادر»

یکی از مواردی که در زیاد شدن شیر مادر خیلی خیلی تاثیر دارد، استفاده از ماءالشعیر واقعی است. توجه داشته باشید که ماءالشعیر یا دلستر های موجود در بازار منظور ما نیست و آنها اگر چه شاید کمی در ازدیاد شیر تاثیرگذار باشد، اما به اندازه ی ماءالشعیر طبیعی مفید نیستند.

قبل از ورود به بحث اصلی، باید به این نکته توجه داشت که غذاهایی که در هر زن شیرده باعث افزایش شیر می شوند؛ ممکن است با زنان دیگر کمی متفاوت باشد؛ به نحوی که دارو یا غذایی که در یک نفر باعث افزایش فراوان شیر می شود؛ ممکن است در دیگری اثر چندانی نداشته […]

مادران نباید زیاد از داروها استفاده کنند حتی در مصرف ویتامین ها

تاریخ ارسال: ۱۶ تیر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬