اخبار مربوط به «زنان موفق»

غیرممکن است با دکتر شیرزادی به گفت‌وگو بنشینی و از دغدغه‌هایش برای آب و خاک و هوا چیزی نگوید؛ گویی از هر فرصتی استفاده می‌کند تا خطرات ناشی از مصرف‌گرایی را گوشزد کند.

تاریخ ارسال: ۳۱ تیر ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬