اخبار مربوط به «زمین خوردن»

بعضی از بزرگ تر ها برای ساکت کردن لحظه ایِ بچه، زمین، مبل یا میز ِ بی گناه را می زنند تا حواسش باشد دیگر برای بچه جفت پا نگیرد!

تاریخ ارسال: ۲۵ دی ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬