اخبار مربوط به «زمان بارداری»

به وسیله اندازه گیری هورمون ها پژوهشگران یافتند  در دوران بارداری اختلاف ۳۷ روزه وجود دارد. به طور معمول زمان پایان بارداری معادل با ۲۸۰ روز بعد از شروع آخرین دوره پریود مادر در نظر گرفته می شود. با این حال تنها ۴% از زنان بعد از ۲۸۰ روز و تنها ۷۰% در طول ۱۰ […]

تاریخ ارسال: ۲۷ دی ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬