اخبار مربوط به «زبان دوم»

واقعیت این است که فرد دو زبانه در هر سنی ممکن است لغت های دو زبان را با هم قاطی کند.

تاریخ ارسال: ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

کودکی که به دنیا می‌آید به‌صورت ذاتی نوعی توانایی برای یادگیری زبان در اختیار دارد

تاریخ ارسال: ۰۷ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬

تاریخ ارسال: ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬

احتمال این که کودک در سال های بعد در یادگیری این زبان موفق تر باشد، بیشتر است.