اخبار مربوط به «روضه خوانی»

قنداقه ی نوزادان را تا چند ماهگی در مجالس علم و محافل ذکر و حسینیه و محالّ عزاداری که نام سید الشهدا برده می شود ببرند؛ چرا که نفس طفل همچون مغناطیس است…

تاریخ ارسال: ۰۶ تیر ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬