اخبار مربوط به «روضه خوانی»

دختر دوساله مرحوم حداد بنام فاطمه فوت می کند می فرمودند: مرگ  او در شب بود، و ما او را در کنار  اطاق نهادیم تا فردا دفن نماییم. من قدری به او به نظر بچه نگاه می کردم. یعنی کودکی از دنیا رفته است و انقدر حائز اهمیت نیست. همان شب دیدم نفس او را […]

تاریخ ارسال: ۰۶ تیر ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬