اخبار مربوط به «روش پخت فرنی»

این نوع فرنی بسیار مقوی و خوشمزه و مناسب سفره های افطار هست.