اخبار مربوط به «روزه داری کودک»

متاسفانه برخی افراد با لحنی دلسوزانه و ترحم برانگیز به کودک روزه دار عبارات برای تو خیلی زود است و.. در این مواقع والدین باید با قاطعیت از فرزند خود حمایت و با آرامش و بیانی ساده از او دفاع کنند

تاریخ ارسال: ۰۷ تیر ۱۳۹۴ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬