اخبار مربوط به «روزهای مادرانه»

مرا “مادرم ” صدا بزن …. تا حسّ ِ قشنگ مادرِ تو بودن و برایِ تو مادرانگی کردن، شاکر بودنم به درگاهش را به کمال برساند …

تاریخ ارسال: ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

ایستاده ای و من با چشمانی نگران نگاهت می کنم که مبادا دستانت را ول کنی و زمین بخوری

تاریخ ارسال: ۲۴ آبان ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

حسام را برای حل کردن یک صفحه از کتاب ریاضی پیش‌دبستانی راهنمایی می‌کنم، یک کاردستی یا بازی مرتبط با درس ریاضی هم انجام می‌دهیم

به قدرت یک دانه ذرت پی می برید و به این همه هماهنگی بین ذَرّات عالم ایمان می آورید.

تاریخ ارسال: ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

من دو عضو موقتی وجودم را از دست داده ام. آن ها دور از من نفس می کشند

تاریخ ارسال: ۳۰ تیر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

وقتی چند لیوان برای شیر و چای و آب رو کانتر داری که مرتب آن ها را نشویی…

تاریخ ارسال: ۱۸ تیر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

ولی وقتی بچه داری، حتی وقتی بچه ت را تنها و تنها توی دلت داری، تصمیم می گیری اگر بتوانی…

تاریخ ارسال: ۱۵ تیر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬

خداوند، ربّ است و زن، با تربیت فرزندی که امانت به او سپرده شده، به این اسم خداوند نزدیک می شود

اگر بخواهد با کامپیوتر کار کند یعنی باید با بچه و کامپیوتر کار کند

تاریخ ارسال: ۲۵ دی ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

شاید حتی هنوز آن قدر ها هم حس مادرانه ای پیدا نکردم

تاریخ ارسال: - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬
اخبار قدیمی تر »