اخبار مربوط به «رفع مشکل ادرار»

افرادی که مبتلا به کم‌خونی هستند پس از مصرف ذرت شاهد اثرات مثبت آن خواهند بود.