اخبار مربوط به «رفتار با کودک»

برخی از جملاتی که امروز در مواجهه با کودکمان استفاده می‌کنیم همان‌هایی است که در دوران کودکی از شنیدنش متنفر بودیم. کمی خودتان را جای بچه‌ها بگذارید و طوری حرف بزنید که مناسب سن آنهاست

بهترین و هوشمندانه ترین روش در مقابل رفتارهای بد کودک این است که تشخیص دهید کدام رفتار او ارزش جنگ و دعوا دارد.

اگر به اندازه کافی مثبت اندیش و مثبت نگر نیستید ، در اولین فرصت این کتاب را تهیه کنید

تاریخ ارسال: ۲۰ مهر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

گزاره های تصویری از اولین گزاره های تأثیرگذارند. یعنی از موقعی که بچه شروع می کند به شناختن دور و برش، این گزاره ها مؤثرند. کودک از وقتی می فهمد بین انسان ها تعامل و روابطی وجود دارد، از گزاره های تصویری تأثیر می پذیرد.

شما باید ضعف و قوت کودکان را بپذیرید.

تاریخ ارسال: ۰۴ خرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬

یک مادر با اعتماد به نفس، آگاه، دلسوز و به اندازه کافی خوب

تاریخ ارسال: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

بسیاری از والدین وقتی تغییرات روحی و رفتاری فرزندان نوجوانشان را می بینند، دچار اضطراب می شوند

تاریخ ارسال: ۰۷ فروردین ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

دروغ را برای کودکتان به هر دلیلی عملی بسیار زشت و ناپسند جلوه دهید.

تاریخ ارسال: ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬

شما در بازی‌ می‌توانید به سلایق کودکان پی ببرید

تاریخ ارسال: ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: