اخبار مربوط به «رسول اکرم»

در صومعه‌ای راهبی به نام بحیرا که عالم بزرگ مسیحیان بود. تا حضرت رسول را در کودکی دید نشانه‌های نبوت را در او دید اما پیشگویی بحیرا تنها برای کاروانیان تازگی داشت؛ نه برای ابوطالب و بستگانش. به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس، عرب جاهلی، مبدأ تاریخ ثابت و منظمی نداشت، بلکه حادثه‌ای از حوادث […]

تاریخ ارسال: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬

زن در فرهنگ وحی چنان با عظمت توصیف شده که هر انسانی را به شگفتی وا می دارد. تعبیرهای بلند قرآن کریم از زن و احادیث و روایاتی که به تبیین حقوق و تکالیف زن به عنوان نیمی از شاکله جامعه پرداخته اند، اهمیت بررسی نقش زنان را در ایفای نقش رسالت انبیا دوچندان می […]

تاریخ ارسال: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬